/

/

/

/

/

/

/

                     
          สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ                
                         
                      สาขา ชลบุรี                                    

                            
                       สาขา นครราชสีมา                                     

22 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12
หนองบอน ประเวศ กทม 10250
โทร.02-747-0044
555/12-13 หมู่ 3 ตำบล บ่อวิน
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

โทร. 038-042-333
560/6-7 ตำบล หนองบัวศาลา
อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา
โทร
. 044-334-996
celicabkk@celicagroup.com celicacb@celicagroup.com celicakr@celicagroup.com
ติดต่อแผนกงานอื่น:
Other departments

  

แผนกบัญชี / Account      :   account@celicagroup.com

                             

  

แผนกการเงิน / Financing:   finance@celicagroup.com

    

แผนกจัดซื้อ / Purchase:   purchase@celicagroup.com

  

แผนกการตลาด / Marketing:   marketing@celicagroup.com

  

แผนกบุคลากร / Human Resources:  HR@celicagroup.com

  International Queries, 
Overseas Procurement,   : Patrika@celicagroup.com
Logistics 
                 

 
    
view