ติดต่อสมัครงาน ได้ที่/ Career

   

                                     

02-747-0044 ต่อ 117-118       

HR@celicagroup.com   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2560
  • พนักงานขาย / Sales Representative 4 ตำแหน่ง
  • พนักงานขายลูกค้าตัวแทน / Distributor Sales Service 3 ตำแหน่ง
  • พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales 3 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing Officer 1 ตำแหน่ง                 

 
    
view