บริษัท เซลิก้าอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการขาย และหลังการขาย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตลอดจนถึงการให้บริการ ร่วมกิจกรรมและแสดงสินค้าในงานสัปดาห์ความปลอดภัยจัดสัมมนาการใช้อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา อุปกรณ์ ที่ถูกต้องแก่พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีวิทยากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์ PPE มากกว่า 20 ปี
      Celica Intertrade Co., Ltd is a sale and after sales service provider of personal safety equipments as well as render the service, participates in the activities and exhibit its products in Safety Week. The company organized the seminar on “the correct equipment usage and maintenance” for the employees of the customers both indoor and outdoor without charging by a lecturer who has an extensive knowledge and experience on PPE equipments for more than 20 year.
   

 
 
   
การฝึกอบรม - Training
 
   
   ด้วยขั้นตอนการคัดสรรทีมงานบริการที่เข้มงวด และผ่านการอบรมจนชำนาญ ก่อนออกให้บริการลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯมิได้เน้นแต่คุณภาพของงานบริการเท่านั้น แต่ด้วยความใส่ใจในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ทีมบริการยังเน้นความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา และมารยาทที่ดีของเจ้าหน้าที่จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทฯมีการจัดอบรมพนักงานที่ให้บริการลูกค้าเป็นประจำทุกปี ทั้งทางด้านการขาย และความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ในการนำเสนอสินค้าถูกต้องตามมาตรฐานของพนักงานขาย และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า เป็นต้น
       The service team has been strictly selected and undergone the training until they mastered the necessary skills before render the service to the customers. Anyhow, the company not only emphasis on the service quality but the attention has been given to the confidential information and the safety of the customers. The service team also emphasizes on the honesty, punctuality and the politeness until it received the confident from the customers in various industries. The company has organized the training for its employees every year which includes sales and products knowledge in order to build the confident in the customers, correctly present the products according to the standard of the sales representative and for the safety of the customers.
   
   
 
 การพัฒนางานบริการ - Service  Development
 
   
      ความไม่หยุดนิ่งในการให้บริการเพื่อเป็นการรองรับ ความต้องการของลูกค้า บริษัทฯได้พัฒนาบริการ ทางด้านข่าวสารข้อมูลของสินค้า และความรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
      as a result of continuous service in order to support the needs and wants of its customers, the company has developed the newsletters and the knowledge service on the internet to inform the customers more quickly.
 
   สามารถติดต่อ Email: Celicabkk@gmail.com หรือโทรติดต่อได้ที่สำนักงานขาย ได้โดยตรงกับพนักงานขายในแต่ละเขตพื้นที่การขาย
       The customers can make the contact via. Email: celicabkk@gmail.com or contact our sales representatives directly at the sales office of each sales area.

ติดต่อทีมบริการ - Contact Service Team
 
   
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ 
22 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 12 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.02-7470044, 081-6266660 แฟกซ์. 02-7470404-5
Email: Celicabkk@gmail.com
Head office
22 Soi Chaloem Phrakiat R.9 Soi 12, Nongbon , Praves, Bangkok 10250
Tel: 02-7470044, 081-6266660 Fax: 02-7470404-5 Email: Celicabkk@gmail.com

 
สาขาโคราช
560/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-334995-6 แฟกซ์. 044-334997
Email: Celicakr@gmail.com
Korat Branch
560/6-7 Moo 3 Tumbon Nongbuasala, Amper Mueng Nakronratchasrima, Nakronratchasrima Province 30000
Tel : 044-334995-6  Fax : 044-334997 Email: Celicakr@gmail.com
 
 
สาขาชลบุรี
555/12-13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร.038-042333 แฟกซ์. 038-042330
Email: Celicacb@gmail.com
Chonburi Branch 
555/12-13 Moo 3 Tumbon Borwin, Amper Sriracha, Chonburi Province
Tel : 038-042333  Fax : 038-042330 Email: Celicachon@gmail.com
 
 

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโดยตรงที่ทีมบริการ บริษัทฯ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และขอยืนยันใน คุณภาพของบุคลากร, การดำเนินงานและพร้อมที่จะรับใช้งาน ของท่านให้ได้ดีที่สุด

For further information, please contact service team directly

The company would like to take this opportunity to thank you in advance And would like to confirm on the quality of our personals, operation and ready to provide the best possible service to you.

 
                      


บริษัท เซลิก้า อินเตอร์เทรด จำกัด  Celica Intertrade Co.,Ltd.   

22 Soi Chaloem Phrakiat R.9 Soi 12, Nongbon , Praves, Bangkok 10250

Tel. (0) 2747 0044 , 09-2747-0044 Fax. (0) 2747-0404-05

 
    
view